Medya İlişkileri ve PR

“İÇERİĞİN BELİRLEYİCİ OLDUĞU BİR DÜNYADA, MESAJINIZI 360 DERECE İLETMEK HAYATİ MESELENİZ OLACAK.”

Sunulan Hizmetler:

    •    Medya planı ve hedefler doğrultusunda basın listelerini oluşturmak, 

    •    Medya kuruluşlarının ilgisini çekecek, haber değeri taşıyan içerikler geliştirmek, kurum mesajlarını medya organları ile paylaşmak,

    •    Kurum ve markalar için Q&A dokümanlarını hazırlamak, 

    •    Konuşma metinlerini oluşturmak, basın bülteni hazırlamak, servis etmek ve yayınlanmasını sağlamak, 

    •    Tüm mecralarda ürettiği içerikleri yazılı, görsel ve dijital medya ile paylaşmak ve servis etmek,

    •    Belirlenecek basın gezilerine, lansmanlara, basın toplantılarına, özel basın davetlerine katılacak olan mecraları ve gazetecileri belirlemek, davet metnini paylaşmak, LCV’leri sağlamak,

    •    Kurum ve marka sözcüsüyle süreçler kapsamında özel haber çalışması ve röportajlar set etmek.

"Müşteriyi eğer gerçek dünyada mutsuz ederseniz mutsuzluğunu 6 kişiye söyler,
Onu sanal dünyada mutsuz ederseniz 6.000 kişiye söyler.”