E-Ticaret Danışmanlığı ve Gelir Ortaklığı

 

“E-TİCARET ŞİRKETLERİN GENİŞLEMESİNDE ve DİJİTALLEŞMESİNDE BİR KALDIRAÇ GÖREVİ GÖRECEK. YENİ NESİL ŞİRKETLER, GELECEKLERİNİ İNTERNETTE ŞEKİLLENDİRECEKLER.”

Sunulan Hizmetler:

•    Marka vaadi ve iş hedeflerine uygun e-ticaret çözümlerinin bulunması,

•    Çözümlerin iş süreçlerinin oluşturulması, 

•    İş süreçleri dışında, dış kaynak ihtiyaçlarının tespiti ve kontaklarının bir ekosistem havuzuna alınması,

•    Ödeme Sistemleri iş akışların incelenmesi, gerekli düzenlemelerin önerilmesi ve hizmet tedarikçilerinin araştırılıp uygun tedarikçi seçiminin yapılması,

•     Şirket tarafından hazırlanan lojistik iş akışların incelenmesi, gerekli düzenlemelerin önerilmesi ve hizmet tedarikçilerinin araştırılıp uygun tedarikçi seçiminin yapılması, 

•    Şirket tarafından hazırlanan CRM iş akışların incelenmesi, gerekli düzenlemelerin önerilmesi ve hizmet tedarikçilerinin araştırılıp uygun tedarikçi seçiminin yapılması,

•    Ürün kategori ağacı oluşturulması,

•    Ürün entegrasyonları için sektör önceliklerinin belirlenmesi,

•    Ürün entegrasyon yapısının kurgulanması için entegratör firma araştırılması ve uygun entegratör seçimi,

•    Şirket tarafından hazırlanmış iş akışlarının incelenmesi ve gerekli düzenlemelerin önerilmesi,

•    İş akışlarının yönetimi için gerekli ERP sisteminin araştırılması ve tedarikçi seçimi,

•    Proje için gerekli 3. Parti sistemlerin yazılımların veya çözümlerin seçimleri ve hizmet tedarikçilerinin seçimi konusunda genel danışmanlık,

•    E-Ticaret Uzmanı’nın seçimi ve eğitimi,

•    Dijital Pazarlama Stratejisinin Entegrasyonu,

•    Dijital Medya Mecraların Satın Alması ve Dijital Reklâm Uygulamalarının Tasarlanması planlanacak ve aksiyon planlarının oluşturulması,

 

Gelir Ortaklığı’nda ise, 

Megawatt, uygun iş kollarında ve yatırım ile işbirliği gördüğü alanlarda, e-ticaret süreçlerinin tamamının yönetilmesini ve mutabık kalınan bir gelir ortaklığı sözleşmesi ile şirketlerin e-ticaret üzerinden gelirinin artması için bütün çalışmaları yürütür.

 

"Müşteriyi eğer gerçek dünyada mutsuz ederseniz mutsuzluğunu 6 kişiye söyler,
Onu sanal dünyada mutsuz ederseniz 6.000 kişiye söyler.”